Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:10. 10. 2023
Cena:2290

 
,,Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.“

– Jean Jacques Russeau

Jak zvládnout agresivní dítě? Jak mu pomoci?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na problém agresivity a poruch chování dětí v mateřských školách a možnosti jejich řešení.

Seznámíte se s vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince.  

Součástí semináře je téma spolupráce s rodiči agresivního dítěte, otázka nevhodných výchovných stylů v rodině a případy, kdy může být zdrojem agrese sám pedagog

V teoretické časti se zaměříte se na oblast rozpoznání forem, směrů a příčin agrese a na vymezení poruch chování (hyperaktivita, hypoaktivita, ADHD, LMD).  Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací. Seznámíte se s otázkou trestů, pravidly při jejich používání i s alternativními možnostmi řešení konfliktních situací.

V praktické části Vám zkušení lektoři představí modelové situace konfliktního chování a příklady řešení problémů z praxe. 

Součástí kurzu je i práce s modelem pesoterapie (základní sociální potřeby dítěte: potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu) a praktické ukázky uspokojování těchto potřeb pomocí práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

Cíl kurzuZlepšit kompetence pedagogů při práci s agresivními, hyperaktivními a hypoaktivními dětmi v mateřských školách a jejich spolupráci s rodiči při řešení konfliktního chování. 

Obsah kurzu v bodech:

 • vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity; 
 • pojem ADHD, LMD, příčiny vzniku;
 • rozpoznání forem, směrů a příčin agrese;
 • rozdíl mezi asertivitou a agresivitou;
 • podněty a spouštěče agresivního chování;
 • vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti;
 • formování nevhodných výchovných stylů v rodině;
 • pedagog jako zdroj agresivního chování,
 • práce s rodičem agresivního dítěte;
 • možnosti řešení agrese v předškolním zařízení;
 • trest (pravidla, způsoby, formy);
 • alternativní možnosti řešení;
 • pesoterapie (vymezení základních sociálních potřeb dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu), agresivní chování dítěte jako projev neuspokojení těchto základních potřeb;
 • práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí;
 • diskuze.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ