Autismus

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:14. 12. 2023
Cena:2150

 

Na  tomto semináři se dozvíte informace o poruše autistického spektra (PAS). Tato  porucha je bohužel diagnózou pro celý život.

Autismus  prostupuje celou osobností jedince. Netýká se pouze vybraných projevů a nedá se  nikterak medicínsky odstranit. Je třeba s ním naučit žít rodiče, učitele a  především samotného jedince. Diagnóza se týká sociálních vztahů v celé rovině,  jejich navazování a udržování, pochopení mezilidské (a to nejen)  interakce.

Na  semináři se naučíte, jak k autismu z pozice pedagoga přistupovat. Získáte  náměty, tipy a  informace o možnostech vzdělávání a terapie pro žáky, kteří trpí touto  poruchou.

Obsah kurzu v bodech:

  • Co je PAS
  • Triáda postižení
  • Dítě s PAS, žák s PAS, dospělý s PAS
  • Biologický přístup k PAS, behaviorální přístup k PAS
  • Možnosti vzdělávání
  • Možnosti terapie
  • Další život osob s PAS
  • Rodina jedince s PAS

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ