Cílený rozvoj řečových dovedností dětí předškolního věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 11. 2023
Cena:1350

 

Seminář je určen zejména pedagogům, ale i ostatním zájemcům, kteří chtějí cíleně rozvíjet řečové dovednosti dětí předškolního věku.Vzdělávací program je rozdělen do šesti bloků, které na sebe navzájem navazují.

Přehled témat na kurzu:

  • Komunikativní kompetence v předškolním vzdělávání
  • Metody rozvíjení řečových dovedností dětí předškolního věku
  • Cílený a podrobný rozpis oblastí rozvíjejících řečové dovedností
  • Ukázka vzdělávacího bloku zaměřeného na rozvoj řečových dovedností
  • Motivace rodičů k rozvíjení řečových dovedností
  • Spolupráce s odborníky

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga