Formativní hodnocení a role učitele

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:24. 10. 2023
Cena:2290

 

„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“

– Orison Swett Madden
 

Formativní hodnocení (tzv. hodnocení pro výuku) patří k pomalejším a náročnějším typům hodnocení, ale je považováno za pedagogicky nejúčelnější hodnotící nástroj školní práce. 

Jak správně postupovat?

Popis kurzu

Připravili jsme interaktivní seminář určený všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v používání formativního hodnocení u dětí a žáků. Získáte podrobné informace o tomto způsobu hodnocení a jeho metodách.

Zvládnete strategické postupy pro formativní hodnocení. Budete umět vytvořit vlastní hodnoticí a sebehodnotící nástroje pro hodnocení průběhu, pokroku a výsledků práce jednotlivce.

Vyzkoušíte si volbu různých metod formativního hodnocení s cílem podpořit motivaci a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů učení všech. 

Naučíte se vytvářet kritéria hodnocení. 

Prakticky porovnáte rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a dopad obojího na celkový proces učení.

Cíl kurzu

Cílem interaktivního semináře je implementace formativního hodnocení do výuky v MŠ či ZŠ a zvýšení kompetencí k tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

Obsah kurzu v bodech:

  • hodnocení, význam a jeho specifika;
  • pět klíčových strategií formativního hodnocení, pravidla a podmínky poskytování formativního hodnocení;
  • metody formativního hodnocení (respektující komunikace, zpětná vazba, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení, cíle, kritéria) – obecné vysvětlení pojmů;
  • pravidla a podmínky poskytování zpětné vazby – pozitivní a negativní zpětná vazba, chyby v podávání zpětné vazby;
  • slovní hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení;
  • praktický nácvik tvorby kritérií k formativnímu hodnocení.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU