Kooperativní a párové metody učení

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 10. 2023
Cena:2150

 
Chcete začít s kooperativním učením na ZŠ a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat. Vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat. Určeno pro učitele I. a II. stupně ZŠ.

Řešení nestandardních úkolů si zažijeme na aktivitě Speed dating. Spolupráci ve dvojicích budeme rozvíjet při Dominu. Při kooperativním učení využijeme Osmisměrku, Trimino, Zástupná písmena, Skládankové učení a metodu SOLE.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU