Posílám to dál aneb co by mohl potřebovat učitel, aby byl učitelem (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:25. 01. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Obsahem semináře je pohled na práci učitele z mnoha úhlů pohledu – učitelova osobnost, učitel a výuka, učitel a psychohygiena, učitel jako součást kolektivu ostatních učitelů, učitel jako součást komunity a učitel jako soukromá osoba. Nedílnou součástí semináře je předání praktických zkušeností, rad a nápadů nabytých z dlouholeté praxe zaměřených na učitele, na spolupráci se třídou, s rodiči, s dětmi se SPUCH, na efektivní nastavení práce v hodinách, na využívání různých výukových metod, na způsoby hodnocení práce žáků, právní oporu učitele v legislativě atd..

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře:

  1. přivést účastníky k zamyšlení se nad jejich úlohou a rolí ve vzdělávání a jejich postavení ve společnosti
  2. předat si navzájem konkrétní nápady, rady z oblasti výchovně-vzdělávacího procesu
  3. inspirovat posluchače k možnostem obohacování výuky a k zefektivnění jejich práce učitele

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení