Zvládání konfliktů v učitelské praxi

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:28. 11. 2023
Cena:2150

 
Na tomto semináři se seznámíte s tím, jak efektivně zvládat konfliktní situace. Konflikty ztěžují práci s dětmi, vyvolávájí negativní postoje, které se obracejí proti škole a demotivují pracovníky škol a často také poškozují dobré jméno školy.

Konfliktní situace mohou vznikat jak při komunikaci s žáky, rodiči, tak i s kolegy. Nejdůležitější strategií zvládnutí takovýchto situací je vyznat se v reakcích druhé strany a vést verbální i neverbální komunikaci tak, aby postupně došlo ke zklidnění vypjaté atmosféry a byl tak dán prostor konstruktivní komunikace.

V průběhu budete seznámeni s postupy a principy, jak konfliktní situace ve školním prostředí zvládnout. Budou uvedeny modelové situace s ukázkou jejich vhodného řešení.  Budete si taktéž moci uvést konkrétní situace, jejichž řešení bude na semináři jako ukázka z praxe s návodem na vhodné řešení.

Obsah kurzu v bodech:

  • konflikt – vznik, průběh
  • asertivní, agresivní, manipulativní komunikace
  • obranné mechanismy v komunikaci
  • já jsem o.k. – ty jsi o.k.
  • kritika, stížnost, konflikt
  • jak vést rozhovor ke stanovenému cíli – praktické ukázky
  • využití metody GROW
  • neverbální komunikace (signály – bariéry, nervozita, nejistota, agrese, lhaní)
  • aktivní naslouchání
  • mediace: preferovaná budoucnost, žádoucí změna, přínosy změny a udržitelnost změny.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga