Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 11. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj dovedností efektivní komunikace a její aplikaci v praxi. Pedagogickým pracovníkům budou představeny metodické postupy v oblasti identifikování a analýzy stereotypů a bariér v komunikaci a změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřen na osobnost žáků, rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí a respektu.  

Seminář zahrne následující oblasti:

–          Efektivní komunikace a filozofie dialogu

–          Principy efektivní komunikace, asertivity v každodenních situacích pedagogického pracovníka

–          Praktické aktivity v oblasti efektivní komunikace v prostředí školy, stereotypy a bariéry

–          Komunikace s rodiči (modelové situace)

–          Praktická analýza efektivní komunikace a manipulativních vzorců komunikace 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem vzdělávacího programu rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti komunikace v pedagogickém procesu. 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času