Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 12. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole – prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.

Aktivity jsou přizpůsobeny samostatné práci jednotlivých pedagogů.

 

Vzdělávací program je rozdělen na 4 hlavní částí: sebereflexe, kooperace, komunikace a relaxace:

 • Sebereflexe

  • úvod do sebepoznání
  • techniky sebereflexe
  • sebevědomí, sebeposilování
  • sebehodnocení v práci pedagogů
 • Kooperace

  • kooperace
  • tým
 • Komunikace

  • charakteristiky efektivní komunikace
  • efektivní komunikační dovednosti a postupy při práci se žáky
 • Relaxace

  • stres a jeho zvládání
  • relaxace jako součást duševní hygieny
  • relaxační techniky

Doplňující informace:

Cíl akce:

Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole – prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.

 

Vzdělávací program je rozdělen na 4 hlavní částí: sebereflexe, kooperace, komunikace a relaxace.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času