Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:17. 01. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi. Přispívá k zlepšení senzitivity, soustředění, snížení stresu a posílení všímavosti v každodenní pedagogické realitě a rozvíjí dovednosti, které zvyšují osobní spokojenost a radost v pracovním i osobním životě.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem tohoto programu je u pedagogických pracovníků rozvinout vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi.

Cílem tohoto programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům možnost vyzkoušet si jednoduché relaxační metody prostřednictvím pohádek, příběhů, symbolů, metafor a cvičení. Pedagogičtí pracovníci se budou učit rozvíjet dovednosti a aktivity, které budou moci uplatnit při práci se žáky.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času