Finanční matematika pro život (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 11. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1090 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s možnostmi začlenění prvků finanční matematiky do výuky. Důraz je kladem na užití osvojených poznatků v každodenní praxi. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty, výpočet daní. Jsou zařazeny také ukázky projektů vhodných pro úspěšné začlenění oblasti finanční matematiky.

 

Hlavní témata semináře jsou:

  • Seznámení se základními pojmy z oblasti finanční matematiky;
  • Procenta, zlevňováni
  • Slovní úlohy
  • Úrokování (jednoduché, složené)
  • Daně

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář je zaměřen na seznámení se s efektivními metodami a formami výuky finanční gramotnosti, hlavně na numerickou gramotnost.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně