Možnosti využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 01. 2024
Místo konání:Jihomoravský
Cena:1290 Kč za seminář

 

Seminář zlepší orientaci účastníků v možnostech využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy. Dechová cvičení jsou velice vhodným způsobem jak u dětí hravým způsobem pracovat na nácviku správného nádechu a výdechu. Správně prováděná dechová cvičení přinášejí mnoho pro dítě mnoho pozitiv. Správná technika dýchání přispívá k předcházení poruchám v plynulosti řeči. Práce s dechem může být také používaná jako forma relaxace nebo potřebného zklidnění. Semináře nabídne množství praktických námětů pro práci ve skupině, ale také vhodná cvičení pro individuální práci s dítětem.

 

Seminář zahrnuje následující oblasti:

  • Dýchací ústrojí
  • Zásady při dechových cvičení
  • Náměty nácviku nádechu (vsedě, vleže, vestoje)
  • Náměty pro skupinová cvičení (ve třídě, tělocviče, venku)
  • Náměty pro individuální cvičení
  • Praktické ukázky

Doplňující informace:

Cíl akce:

Hlavním cílem semináře je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce metodického vedení dětí předškolního věku v činnostech, které souvisí s nácvikem správného dýchání. Stimulace – edukace dětí v této oblasti je významným předpokladem pro prevenci vzniku nebo snahy zmírnění obtíží související s narušenou komunikační schopností u dětí. Dalším cílem je také naučit děti vnímat pocity při práci s vlastním tělem a dechem jako vhodnou formu relaxace a nabídnout tak vhodné možnosti při nácviku koncentrace pozornosti. 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ