Inspiromat efektivní výuky na 1. stupni ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:22. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na metody aktivního vyučování, hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu, rozvíjí tvůrčí postupy, aktivní jednání a intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky, jak dosáhnout toho, aby výuka nebyl nudou. Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1.stupni ZŠ, předkládá jak potřebné metody aktivního vyučování, tak možnost odpočinku, relaxace a dobití baterií.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům pestrou paletu her, námětů a praktických ukázek, které zvyšují efektivitu vyučování, podporují u dětí zájem o vyučování, vytvářejí bezpečné prostředí školní třídy. Seminář je inspirací, jak zapalovat, hořet, ale nevyhořet.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně