Inkluze není integrace

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 11. 2023
Místo konání:Ústecký
Cena:1790 Kč za seminář

 

Co je inkluze? Je rozdíl mezi integrací a inkluzí? Je inkluze v ideálním pojetí dosažitelná ve školním prostředí? Jaká rizika a obtíže s sebou přináší její prosazování? Jako speciální pedagog se mnohdy setkávám s nepochopením základních myšlenek inkluze. Inkluze v pravém slova smyslu se odehrává v mysli, přijímání druhých jako individualit, kdy jinakost je „normální“, je základem postoje, který se může nazývat postojem inkluzivním. Nezaměňujme inkluzi s integrací, která většinou v českých školách probíhá. Hledejme společně inkluzivní hodnoty, na kterých je přijetí druhých, tím i sebe sama, postaveno. Přemýšlejme nad tím, co skutečně činí inkluzi inkluzí, pracujme s předsudky a pohledy na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Při hledání nám bude oporou historický kontext přístupu k těmto jedincům, sociální akceptace, humanizace, taktéž společné aktivity, texty, myšlenky a zážitky.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je představit a společně hledat základ inkluzivního pojetí v ideálu. Pochopit, z čeho inkluze pramení, kam směřuje, odhalovat její filosofický základ. Budeme se zabývat inkluzí ve společnosti, úžeji ve školním prostředí, třídě. Na čemž lze snáze vidět, co inkluze není, jaká rizika lze vidět při jejím uplatňování, kdo je inkluzivní učitel, nejen speciální pedagog, aj. Budou představeny další přístupy k jedincům se speciálními potřebami (segregace, exkluze, …), pojmy jako je akceptace, norma, normalita, jinakost, odlišnost, humanizace, atd. Na semináři bude ukázáno, jak lze k druhému inkluzivně přistupovat, jaké osobní nastavení je potřeba mít a posilovat, na čem jsou založeny inkluzivní přístupy a školy.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času