Ať není plánování noční můrou pedagoga

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:26. 09. 2023 – 27. 09. 2023
Cena:2150

 
Poskytneme vám důležité informace, týkající se efektivního plánování vzdělávacího obsahu v MŠ s ohledem na prokazatelný prostor pro individualizované vzdělávání, tj. aby plánování nebylo trápením a povinností, ale stalo se součástí vzdělávacího procesu.

Cestou k individualizovanému vzdělávání dětí v každodenní praxi mateřské školy je efektivní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu se ŠVP a RVPPV a jejich naplňování v praxi.

Efektivita pro vzdělávání každého jednotlivého dítěte spočívá v porozumění základní funkční plánovací strategii – tj. ČINNOST – CÍL – KONKRÉTNÍ VÝSTUP, nebo-li Co bude dítě v dané chvíli dělat? (jakou činnost, aktivitu, příležitost mu učitel/ka nabízí)? Proč to bude dělat? (jaký cíl/ cíle učitel/ka sleduje) Co si z činnosti odnese? (jaký je konkrétní očekávaný výstup pro dítě, který slouží jako podklad k individualizovanému vyhodnocení posunu a pokroku dítěte).

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ