Wellbeing pro pedagogické pracovníky

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 08. 2024 – 23. 08. 2024
Cena:8990

 

wellbeing

Načerpejte energii!

Zaměřte se na sebe, svůj život, svou kariéru, svou rodinu, své skutečné přátele a hlavně… na vaši spokojenost.“

–       Ralph Smart

Zveme vás na speciální akci, která je určena pro všechny pracovníky ve školství a zaměřuje se na wellbeing. 

Wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody) je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

Proč je důležité se jím zabývat a jakými kroky ho lze posílit?

V ceně dvoudenního vzdělávacího pobytu je zahrnuto:

 • ubytování ve dvoulůžkových, případně jednolůžkových pokojích (za příplatek);
 • účast na semináři (obsah uveden níže);
 • samozřejmostí je také celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře).

Připravili jsme pro Vás teoreticko – praktický vzdělávací program, který je zaměřen na velmi aktuální téma wellbeingu pedagogů a jeho důležitosti pro vzdělávací výsledky.

Pod vedením zkušeného lektora se atraktivní a neotřelou formou seznámíte se zásadami správné péče o tělo, s režimem a hygienou spánku, relaxačními dýchacími technikami, klíčovou rolí pohybu a správné stravy.

Osvojíte si metody, jak pracovat s emocemi, jak je ventilovat a jak se vyrovnávat se stresem. Vyzkoušíte si trénink citové neutrality, který vám pomůže zmírnit obavy z nepříjemných situací. Naučíte se techniky, jak vést vnitřní dialog, být k sobě upřímný a dosáhnout tím větší emocionální pohody.

Získáte tipy pro správnou komunikaci, vedení dialogu a nejčastější komunikační chyby. Seznámíte se významem dalšího vzdělávání a zvědavosti jako nástrojů ke zkvalitnění života. Zaměříte se na různé aspekty rodinných a dalších mezilidských vztahů. Závěr programu bude vyhrazen pro vaše dotazy a diskuzi o problematice wellbeingu.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů v oblasti wellbeingu, k nalézání duševní pohody a pocitu smyslupnosti v pracovním i osobním životě. .

Obsah vzdělávání

 • Péče o tělo a životní styl – spánek, dýchání, pohyb a strava.
 • Režim a hygiena spánku – pravidelnost, délka, činnosti před usnutím a po probuzení.
 • Dýchání – při pohybu a odpočinku, při výkonu práce učitele, jak se vyhnout dýchání ústy, „prodýchávání“ spodních laloků plic, prodlužování výdechu.
 • Pohyb – klíčový nástroj kondice, sebejistota, synaptická plasticita, pohyb jako relaxační i stimulační nástroj, výběr správného druhu pohybu.
 • Strava – vytváření vnitřního prostředí odpovídajícího potřebám těla, věku, zátěži, režim stravování, úloha vlákniny.

 • Emocionální pohoda – vliv zažívání na naše prožívání, ventilování emocí, prožívání stresu, vedení vnitřního dialogu, trénink citové neutrality, funkční postoj k obavám, pojmenování pocitů a obtíží prostřednictvím psaní dopisů, vyvážená emocionalita.
 • Rozumová a komunikační oblast – další vzdělávání jako možnost zkvalitnění života, pozitivní iluze jako důvod zklamání, zvyšování pocitu profesionality, vhled do komunikace a komunikačních forem, řeč těla, prozodie, verbalita a související průvodné jevy.
 • Sociální a přesahová témata –člověk jako tvor smečkový, výběr aktivit, výběr

  Doplňující informace:

  Kontaktní email:infra@infracz.cz
  Kontaktní tel.:568 851 733
  Oblast:jiné (ostatní akce)
  Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
  učitelé 2. stupně
  učitelé 1. stupně
  učitelé SOŠ a SOU
  učitelé speciálních škol
  vychovatelé školských zařízení
  učitelé MŠ
  asistenti pedagoga