COACHING II. pro řídící pracovníky ve školství

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:20. 06. 2024 – 21. 06. 2024
Cena:8990

 
Vzdělávací program je vhodný jako pokračování pro absolventy Coaching sebepoznání. Program se věnuje tématům řízení a vedení lidí a je určen pro řídící pracovníky.

Po absolvování kurzu si osvojíte kompetence vedoucího týmu, komunikaci mezi kolegy a komunikaci s učiteli, rodiči i žáky. Naučíte se podporovat celoživotní rozvoj a osobnostní růst všech členů pedagogického sboru.

Obsah kurzu v bodech:

 • vlastnosti managera
 • psychologie rozhodování
 • způsoby řízení z hlediska vrozených dispozic
 • efektivita v řízení a vedení lidí
 • profil osobnosti a vliv inteligence
 • psychologie člena týmu
 • pozice středního managera
 • možnosti řešení problémů
 • edukace podřízených
 • krokování v edukaci
 • nedostatky v komunikaci
 • psychologie úspěšného managera

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ