Zdraví a bezpečnost ve výuce praktického vyučování a odborného výcviku: první předlékařská pomoc a p

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 12. 2023
Cena:1490

 

"Vědomosti o první předlékařské pomoci a prevenci úrazů jsou klíčové pro bezpečný a zdravý život našich studentů; nejlepší lék je vždy prevence, ale připravenost zachránit život je neocenitelná."

"Ovládněte základy první předlékařské pomoci a prevenci úrazů ve výuce – neocenitelné dovednosti pro pedagogy, které mohou zásadně ovlivnit bezpečnost a pohodu studentů."

Popis kurzu


Online seminář zaměřený na zlepšení znalostí účastníků o stavbě a funkci lidského těla, orgánových soustavách a základní terminologii.

Během webináře budou probrány možné příčiny úrazů v praktickém vyučování a odborném výcviku, spolu s preventivními opatřeními.

Naučíte se základní dovednosti první předlékařské pomoci pro různé situace, jako jsou resuscitace, krvácení, šok, termická poranění, zlomeniny, otravy či záchvaty epilepsie. Důležitou součástí webináře je také diskuse o výchově ke zdraví a důsledcích nesprávného či zanedbaného poskytnutí první předlékařské pomoci.

Webinář je doplněn konkrétními příklady z pedagogické praxe a poskytuje ucelený přehled o důležitosti péče o zdraví ve vzdělávacím prostředí.

Cíl kurzu

Cílem tohoto webináře je rozšířit Vám znalosti o lidském těle a jeho orgánových soustavách, prozkoumat potenciální příčiny úrazů v praxi a jejich prevenci, poskytnout praktické dovednosti pro první předlékařskou pomoc v různých situacích a zdůraznit význam výchovy ke zdraví.

Obsah kurzu v bodech

 • Připomenutí základní terminologie a prohloubení znalostí o stavbě a funkci lidského těla a jeho orgánových soustavách
 • Analýza možných příčin úrazů v praktickém vyučování a odborném výcviku
 • Seznámení s preventivními opatřeními pro snížení rizika úrazů ve výuce
 • Základní dovednosti první předlékařské pomoci:
 • resuscitace
 • zastavení krvácení
 • léčba šoku
 • termická poranění (popáleniny, omrzliny)
 • zlomeniny a vykloubení kloubů
 • otravy a intoxikace
 • záchvat epilepsie a další zdravotní problémy
 • Diskuse o možných rizicích, pozitivních i negativních dopadech jednotlivých situací na žáky
 • Konkrétní příklady z pedagogické praxe s upozorněním na důsledky nesprávného či zanedbaného poskytnutí první předlékařské pomoci
 • Zmínka o základních principech výchovy ke zdraví a jejich začlenění do výuky

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)