Význam hry v životě předškolního dítěte (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:06. 12. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Dětská hra zastává v životě dítěte důležitou roli a významně přispívá k optimalizaci jeho vývoje. Hra je z podstaty dobrovolná a příjemná aktivita, která vychází z vnitřní motivace dítěte a ve které se aktivně angažuje. Dítě díky ní poznává svět, prožívá různé pocity a jejím prostřednictvím jsou naplněny jeho potřeby a zájmy. Právo si hrát je dokonce zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Pomocí hry získává dítě mnoho nových kompetencí, díky kterým se zvyšuje jeho sebevědomí a resilience (psychická odolnost). Znalost vývoje dětské hry napomáhá pedagogům k optimálním způsobem přizpůsobovat obsah aktivit s ohledem na vývojové období dítěte

Doplňující informace:

Cíl akce:

Znalost vývoje dětské hry napomáhá pedagogům k optimálním způsobem přizpůsobovat obsah aktivit s ohledem na vývojové období dítěte

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ