Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:28. 02. 2024 – 13. 03. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

1.     Vymezení pojmu školské poradenské zařízení. Legislativní vymezení

2.     Druhy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění. Druhy školských poradenských zařízení

3.     Standardní činnosti školských poradenských zařízení. Objednávka služeb školského poradenského zařízení

4.     Doporučení ke vzdělávání, struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se zdravotním postižením

5.     Specifika psychických zvláštností rodičů žáků se zdravotním postižením

6.     Spolupráce školského poradenského zařízení s účastníky vzdělávání – klient a jeho zákonní zástupci, školní poradenské pracoviště, ředitel školy, třídní učitel a další pedagogové (asistent pedagoga)

7.     Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany ZŠ, dále budou účastníkům poskytnuty informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP, s přiznaným odpovídajícím stupněm PO.

8.     Spolupráce ŠPZ s MŠ a ZŠ na sestavení podpůrných opatření V souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci ZŠ

·       vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP

·       organizační forma –  pedagogické intervence

·       předmět speciálně pedagogické péče

·       speciálně pedagogická péče                                              

9.     Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, jeho úpravy, hodnocení a kontrola

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je poskytnout pedagogům informace o činnosti ŠPZ a možnostech jak ŠPZ využít při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení