Jak nejlépe porozumět dítěti se specifickými poruchami učení (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:16. 05. 2024 – 23. 05. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Seminář pro pedagogické pracovníky je zaměřený na problematiku specifických poruch učení, která je v mnoha ohledech příčinou možného školního neúspěchu u jinak normálně nadaných dětí.  Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a poskytne jim základní znalosti pro primární vstupní pedagogickou diagnostiku specifických poruch učení – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Tím se zvýší jejich kompetence a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU vzhledem k zohlednění jejich speciálně vzdělávacích potřeb.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem kurzu je účastníky seznámit s problematikou SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl rozšířit poznatky pedagogů/vychovatelů/asistentů v problematice SPU – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit…Dále si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů o základní nejvhodnější přístupy k dětem s  SPU v běžných hodinách a třídách. Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí. 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně