Adaptační obtíže a začlenění dítěte v MŠ, aneb aby se start podařil (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:18. 09. 2024 – 26. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář pro pedagogy MŠ je zaměřen na adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující další možná úskalí. Seminář účastníkům představí výběr vhodných strategií, postupů a korekce nežádoucího chování. I přes veškerá opatření ze strany MŠ ve spolupráci s rodiči se může u některých dětí stát, že adaptaci na prostředí mateřské školy nezvládají uspokojivě. Významnou součástí profesní kompetence pedagoga je tedy jeho schopnost navázat partnerské vztahy s rodinami dětí, přesvědčit je o své odbornosti a snaze vytvářet funkční a pozitivně laděné vztahy s ohledem na prospěch dítěte. V období adaptace dítěte spoléhá rodina na pedagoga, přijímá jeho informace o projevech dítěte a je ochotna akceptovat jeho doporučení týkající se řešení adaptačních či jiných problémů.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci semináře budou seznámeni s typickými adaptačními obtížemi dětí, jejich možnými příčinami. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů v oblasti předcházení adaptačním obtížím – zvolení vhodné strategie, postupů, korekce nežádoucího chování. Cílem semináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ