Učím (se) rád v 1. a 2. třídě

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:28. 11. 2023
Místo konání:Olomoucký
Cena:1590 Kč za seminář

 

  • Možnosti, tipy, nápady jak zpestřit a zpříjemnit dětem výuku, aby přijímaly nové poznatky a informace hravou formou, a byly tím tyto poznatky trvalé a děti si je dobře zapamatovaly. Hry na zpestření činností – např. Telefon (dominové vyvolávání žáků pomocí slabik, slov nebo příkladů), Skákavá (děti mají karty s obrázkovou číselnou řadou po které se pohybují kamínkem), Vylez na lavici (hra spojená s pohybem po třídě), Rychlíkové pexeso (upravená pravidla hry pexeso na procvičení probíraných jevů), Stěhování (probírané jevy stěhují skupiny dětí z daného domečku na svou kartu a doplní textem nebo výsledkem příkladu), Bystrozraký (obrázkové čtení), Lodě (skupinky dětí umísťují probírané jevy do herního plánu) a další. Vhodnost zařazení soutěží do výuky – hlavně soutěží, které jsou o „štěstí“ (např. soutěže s hrací kostkou, kde rozhoduje, jaké číslo padne), výuka mimo lavici – zařazení her s pohybem po třídě, popř. po chodbě (např. Najdi a napiš).

 

  • Seminář také připomene, že je důležité se snažit o pozitivní vztah dětí k učení, efektivní zařazení „hry“ do vyučování. Děti tím získávají snadněji informace, to potom navozuje příjemné klima třídy, úspěch vede děti k dalším pokrokům, tím i k dosažení očekávaných cílů a výstupů ŠVP.

 

  • Zapojení účastníků semináře do konkrétních činností, předvedení a vyzkoušení používaných pomůcek – plastová kolečka, pexesa, hrací karty, karty s probíranými jevy (příklady, slova), kamínky, papírové mince, obrázky atd.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Usnadnění vstupu dětí do 1. třídy, činnostní učení v průběhu 1. a 2. třídy, hravou a radostnou formou vést děti k získávání poznatků, informací. Seznámení s možností využití jedné motivace (např. pohádkou) na celý výukový den, popř. i více dnů a její vhodné zařazování do učení.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně