Sebereflexe učitele

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 11. 2023
Cena:1490

 

"Sebereflexe v učitelství: cesta k neustálému profesnímu rozvoji, otevřené komunikaci a prolomení zažitých vzorců."

Popis kurzu


Vzdělávací program je zaměřen na sebereflexi učitele, tak, aby se dokázal podívat, jakým způsobem vede výuku, co je příčinou dílčích úspěchů či neúspěchů a jakým směrem postupovat ke svému dalšímu profesnímu rozvoji.

Reflexe a sebereflexe je dovedností, kterou by měl disponovat každý učitel. Schopnost sebereflexe a reflexe v učitelské profesi znamená profesní růst, otevřený přístup vůči sobě, vůči žákům, překonávání zažitých stereotypů.

Cíl kurzu


Seznámíte se s principy sebehodnocení učitele. Zdokonalíte se kladení sebehodnotících otázek a zlepšíte se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení.

Obsah kurzu v bodech


Já jako učitel

 • plánování činností
 • stanovování cílů výuky a její reflexe
 • principy sebereflexe

Já ve vztahu k žákům

 • motivační schopnosti
 • schopnost komunikace – předávání informací
 • schopnosti podávání zpětné vazby

Já ve vztahu ke třídě

 • používání metod práce vedoucí ke kooperaci
 • organizační schopnosti
 • schopnosti udržet pořádek a kázeň ve třídě

Já ve vztahu ke kolegům, AP, ..

 • schopnosti asertivní komunikace s kolektivem
 • schopnosti naslouchání

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)