KURZ – ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Pořádá HVĚZDY ŽIVOTA z.s.

Termín:10. 10. 2023 – 15. 10. 2023
Místo konání:Ústecký
Cena:2500 Kč za celé studium

 
AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT PRO PEDAGOGY (DVPP)

Školení v rozsahu 40 hodin je určeno v souladu s pokyny MŠMT pedagogickým pracovníkům. Zejména se jedná o pracovníky mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Školení v celkovém rozsahu 40 hodin je složeno z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 7 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v příloze č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. a hodinová dotace jsou uvedeny v následující tabulce \\\\\\\\\\\\“Rozsah školení\\\\\\\\\\\\“.

Cílem vzdělávacího programu je odborná příprava pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem zvýšení odborné kvalifikace v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony a vybrané závažné stavy u dětí.

Školení také seznamuje účastníky se základními povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle §11,odst.1, pís.a) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 106/2001.

Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, dokáže se rychle, přesně a zodpovědně rozhodnout v mimořádné a kritické situaci. Získá odolnost vůči stresovým situacím, kdy je nutné poskytnout první pomoc, důvěru ve své schopnosti poskytnout laickou první pomoc.

POKUD MÁTE ZÁJEM O UBYTOVÁNÍ A STRAVU ZADEJTE PROSÍM TUTO INFORMACI DO POZNÁMKY PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY

V TOMTO PŘÍPADĚ VYČKEJTE NA DOTAZNÍK PO KTERÉM VÁM ZAŠLEME ZÁLOHOVOU FAKTURU

Kurzy jsou omezené počtem 15 účastníků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, dokáže se rychle, přesně a zodpovědně rozhodnout v mimořádné a kritické situaci. Získá odolnost vůči stresovým situacím, kdy je nutné poskytnout první pomoc, důvěru ve své schopnosti
Kontaktní email:info@hvezdyzivota.cz
Kontaktní tel.:608306259
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)