WEB 183 Pravoslaví a islám ve střední a východní Evropě – webinář 16.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurs seznamuje s dvěma náboženskými systémy klíčovými pro dějiny a současnost Evropy, jejichž význam se díky imigračním vlnám a demografickým změnám zvyšuje i v České republice. Přestože se s pravoslavím a islámem stále více setkáváme i v řadách studentů a žáků našich škol, znalost těchto náboženství v naší zemi je nedostatečná. Kurs představí dějiny, věrouku a základní fakta spojená s pravoslavím a islámem. Pravoslavná církev bude zařazena do kontextu ostatních křesťanských církví, budou zdůrazněny společné i rozdílné prvky ve vztahu k nim. Budou představeny základní proudy islámu s důrazem na ty, které převažují v Evropě. Dále bude popsána náboženská situace v zemích, pro které jsou tato náboženství typická. Nakonec se seznámíme s přítomností pravoslaví a islámu v České republice, s jejich současností a dalšími perspektivami. Pravoslaví: dějiny a základní fakta (2×45 minut) Přestávka 30 minut Pravoslaví v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a na Balkáně, pravoslaví v zemích Evropské unie, pravoslaví v České republice (2×45 minut) Přestávka 30 minut Islám: dějiny, věrouka a náboženská praxe (2×45 minut) Přestávka 30 minut Islám na Balkáně, v Rusku a zemích bývalého SSSR, islám v současné střední a západní Evropě, islám v České republice  (2×45 minut)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit účastníky se základními reáliemi, věroukou a historií pravoslaví a islámu. Zmapovat prostor současné Evropy a výskyt pravoslaví a islámu v jednotlivých zemích. Pojednat o výskytu pravoslaví a islámu v České republice.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně