WEB 184 Právo jako nástroj ochrany životního prostředí – webinář 24.11.2023, 09:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář objasňující fungování práva v ochraně životního prostředí, s důrazem na praxi a právní možnosti účasti veřejnosti. Výklad, rozbor případů ze správní a soudní praxe, využití zkušeností účastníků semináře s občanskými aktivitami apod., diskuse. Ústavní základy práva životního prostředí, mezinárodní smlouvy, právo EU (1 vyuč. hod) Přestávka 15 minut Role moci zákonodárné, výkonné a soudní v ochraně životního prostředí (2 vyuč. hod) Přestávka 30 minut Účast samospráv (obcí a krajů), spolků a občanů v ochraně životního prostředí (2 vyuč. hod) Přestávka 30 minut Právo na informace (nejen) o životním prostředí, podněty, stížnosti, petice (1 vyuč. hod) Přestávka 15 minut Účast ve správních řízeních (1 vyuč. hod) Územní plánování, EIA, SEA – význam a účast veřejnosti (Aarhuská úmluva, směrnice EIA) (1 vyuč. hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Prohloubení znalostí a dovedností učitelů v chápání práva jako nástroje ochrany životního prostředí, jeho možností i limitů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU