WEB 194 Novinky v genových terapiích – webinář 06.12.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Přehled historického vývoje genových terapií. (1 hodina) Možnosti různých strategií genových terapií.           (1 hodina) Přestávka 30 minut Konkrétní příklady aktuálně schválených terapií. (1 hodina) Komplikace a etické problémy genových terapií. (1 hodina) Závěrečná diskuse.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávací akce je zasvětit účastníky do pokroku moderní medicíny v oblasti genových terapií. Poslední roky totiž znamenaly pro tuto oblast zásadní posun. Po mnoha letech dílčích úspěchů a řady neúspěchů, kdy genové terapie byly jen pro pár jednotlivců a pouze s velmi nejistým výsledkem, vědci konečně dokázali překonat řadu překážek, které využití genových terapií dosud v praxi značně omezovaly. Seminář by měl posluchače seznámit s možnostmi (a limitacemi) těchto nových metod v léčbě řady závažných a život ohrožujících onemocnění.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU