WEB 196 Společnost 4.0 – sociální dopady a výzvy – webinář 06.12.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Tento společenskovědní kurz se zaměří na tematiku Průmyslu 4.0. Ať už se jedná o digitalizaci či jiné oblasti, je evidentní, že svět prochází transformací, která zásadním způsobem mění jeho podobu. V této přehledové přednášce půjde o to – z perspektivy filozofie, sociologie a politologie – nastínit aktuální pohled na vědu a techniku a zasadit je do širšího společenského kontextu. Budeme se věnovat tematice interdisciplinárních analýz postindustriální společnosti, konceptu společnosti 4.0, sociálním dopadům moderních technologií, nebo jejich hodnotovému rozměru. Jak jsou tyto fenomény ovlivněny kulturními strategiemi nebo jak jsou provázány s mezinárodní politikou? Účastníci zároveň obdrží tipy, jak tyto poznatky převést do praxe.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vstup do oblasti společenskovědní reflexe tematiky Průmyslu 4.0. Představení aktuálních analýz oblasti filozofie, sociologie a politologie. Didaktické uchopení představených poznatků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně