WEB 199 Československé právo v letech 1939–1989 – webinář 20.10.2023, 10:00–13:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Webinář je zaměřen na poskytnutí základních informací o právním řádu na území Československa od roku 1939 do roku 1989. Především jde o pohled právního historika na dobu nesvobody, poválečné a poúnorové období, ale i dobu pražského jara. Témata jsou volena z oblasti práva ústavního, občanského i trestního. Doba nesvobody a její právní režim (1 vyučovací hodina) Poválečné Československo a jeho právní řád (1 vyučovací hodina) Ústavní vývoj let 1939–1989 (1 vyučovací hodina) Vývoj institutů občanského a trestního práva (1 vyučovací hodina) Konkrétní témata mohou být upravena nebo změněna s ohledem na složení posluchačů a jejich potřeby.

Doplňující informace:

Cíl akce:Právní pohled na dobu opomíjenou, tj. na dobu po roce 1939.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně