WEB 200 Právo jako pochodeň v době temna (české právní dějiny 1618–1918) – webinář 24.11.2023, 10:00–13:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Webinář je zaměřen na dějiny práva na území dnešní České republiky od počátku v letech 1618–1918. Cílem je seznámení s vývojem právních institutů, a to pomocí právních dokumentů. Kromě studia textů se účastníci seznámí i s právními aspekty běžného života u nás v dobách minulých (otázky manželství, dosažení zletilosti, smluvní právo, ale i právo trestní). Státoprávní vývoj let 1618–1918 (1 vyučovací hodina) Vývoj práva státního – základní dokumenty českého státu prizmatem právního historika (1 vyučovací hodina) Tři století vývoje občanského práva, včetně práva rodinného (1 vyučovací hodina) Vývoj institutů trestního práva, včetně zvláštního zastavení u čarodějnických procesů (1 vyučovací hodina) Konkrétní témata mohou být upravena nebo změněna s ohledem na složení posluchačů a jejich potřeby.

Doplňující informace:

Cíl akce:Doplnění mozaiky českých dějin o právní stránku věci.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně