WEB 203 Lokální, sezónní a původní potraviny v environmentálních souvislostech – webinář 04.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na praktické uchopení problematiky lokálních, sezónních a původních potravin v environmentálním kontextu. Kombinuje bloky přednášek s bloky vlastní práce účastníků a bloky diskusí. Úvod do problematiky a terminologie (0,5 hod) Samostatná práce – zamyšlení „co je ještě lokální“? + diskuse nad obsahem pojmů (0,5 hod) přednáškové bloky témat následované krátkou diskusí po každém bloku (4 hod) Kvalita potravin Ekologický pohled Ekonomický pohled Zdravotní aspekty Sociální pohled Možnosti získání lokálních a sezonních potravin ‚(1,5 hod) Nápady na zařazení do výuky (1 hod) Závěrečná diskuse (0,5 hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Vysvětlit obsah pojmů lokální, původní, sezonní potraviny Objasnit analýzu dopadu používání lokálních x nelokálních potravin na životní prostředí, kvalitu potravin, sociální, zdravotní a ekonomické vazby Ukázat možnosti začlenění problematiky do výuky
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně