WEB 208 Rozvoj matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání – webinář 10.11.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Seminář seznámí účastníky s tím, co by mělo zvládat dítě předškolního věku v mateřské škole ve vztahu k matematickým činnostem. Rozvoj schopnost porovnávat, třídit, skládat a kompletovat. Hledání a vytváření shod a rozdílů jako významného nástroje rozvoje specifických schopností a dovedností pro pochopení matematiky. Rozvoj předmatematických představ je v předškolním vzdělávání založen na vytváření rozmanitých činností, dostatku příležitosti k rozvoji vědomostí, dovedností a schopností, návyků a rozvoje řeči, komunikace, pohybových dovedností a orientace v prostoru. Seminář bude veden formou aktivního výkladu a možností diskuse a příkladů dobré praxe. Účastníci semináře si vyzkouší některé činnosti a získají náměty na různé činnosti podporující matematickou gramotnost.

Doplňující informace:

Cíl akce:Objasnění potřeby rozvoje matematické pregramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ