WEB 209 Matematické činnosti na 1. stupni – webinář 16.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Účastníci se seznámí s rozvojem předmatematické gramotnosti v mateřské škole s návazností rozvoje matematické gramotnosti na základní škole jako s prostředkem k dalšímu sebevzdělávání. Účastníci se seznámí s některými didaktickými hrami pro rozvoj představy o čísle, číselné řady,  početními operacemi a vytvoří si zásobník her a činností v matematice na 1. stupni. 1 hodina Úvod, seznámení, organizační záležitosti Matematická gramotnost a roviny matematické gramotnosti – obecně Principy při výuce matematiky Cíle ve vzdělávání ve vztahu k matematické gramotnosti na 1. stupni Rozvoj matematických schopností v předškolním věku – předmatematické činnosti a návaznost na výuku matematiky na 1. stupni 1 hodina Metody vzdělávání – prožitek, vzor, hra, pohyb, manipulace, experiment, myšlenkové operace Učební styly, rozvoj a význam smyslů při učení   Přestávka 30 minut   1 hodina Výuka matematiky podle profesora Hejného – východiska, zásady, principy pro výuku matematiky. Metody – Krokování, Schody, Autobus, Děda Lesoň, Sova, Parkety, Dřívka, Krychlové stavby,apod 1 hodina Matematické hry – didaktické hry v maetmatice Hry usnadňující nácvik numerace Zásobník her   Přestávka 30 minut   1 hodina Nácvik na procvičování početních operací – sčítání, odčítání, násobení, dělení Zásobník matematických her, činností a pracovních listů Matematické pohádky 1 hodina Hry na rozvoj logického a kombinačního myšlení – magické čtverce a tangramy Konkrétní ukázky her a činností Zásobník her a pracovních listů   Přestávka 30 minut   1 hodina Hry pro rozvoj prostorové předsatvivosti – skládanky, origami, geometrie Ostatní hry Hádanky v maetmatice 1 hodina Karetní hry Zábavné hry v matematice Závěr, diskuse, hodnocení

Doplňující informace:

Cíl akce:  Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně