WEB 210 Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání – webinář 04.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář bude veden jako aktivizující výklad doplněný ukázkami z praxe. Účastníci budou mít možnost diskutovat ad vlastním příkladem portfolia a nad svými zkušenosti při vedení a práce s ním a jak portfolio využít pro svou práci s dětmi a žáky při stanovaní cíle výuky, jak ho využít při hodnocení jejich individuálních pokroků   1 hodina Úvod, seznámení, představení Definice a význam portfolia Portfolio jako cíl rozvoje osobnosti dítěte a žáka a sledování individuálních pokroků Praktické činnosti – co účastníci ví o portfolia, případně k čemu jim slouží a jaké druhy portfolií znají 1 hodina Portfolio jako diagnostický prostředek Obsah portfolia   Přestávka 30 minut   1 hodina Typy portfolií Diagnostické portfolio a práce s ním Význam diagnostického portfolia 2 hodiny Funkce diagnostického portfolia Forma portfolia Obsah portfolia Praktické činnosti – tvorba portfolia   Přestávka 30 minut   1 hodina Struktura a východiska portfolia Obsah a zobrazovací prostředky Osoby ovlivňující podobu portfolia 1 hodina Využití portfolia ke spolupráci s ostatními vyučujícímu, s rodinou a poradenským zařízením Potenciál diagnostického portfolia   Přestávka 30 minut   1 hodina Práce s portfoliem z hlediska dětí, žáků, učitelů a rodičů Závěr, diskuse hodnocení semináře

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámit účastníky jak použít portfolio v profesním životě. Uvědomění si, že portfolio můžeme využít jako jeden z podkladů a součást pro hodnocení dětí a žáků a sledování jejich individuálních pokroků. Chápat portfolio jako podnět ke spolupráci rodiny a školy.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ