WEB 211 Don’t just say listen! – webinář 13.10.2023, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Tento seminář se zaměřuje na poslech při výuce angličtiny na druhém stupni. Poslech je často přehlížená dovednost, ale přitom je stejně důležitá jako mluvení, při jakémkoli typu komunikace. V tomto workshopu se podíváme na různé druhy poslechových dovedností a na to, jak je konkrétně rozvíjet. Také prozkoumáme, jak použít poslech jako odrazový můstek k rozvoji dalších dovedností. Prakticky si projdeme nejrůznější cvičení, písně a videa vhodná k přímému učení jazyka. S užitím vhodných metod mohou být tyto poslechové aktivity  efektivní vzdělávací pomůckou pro zlepšení pasivního i aktivního užití jazyka. Různé důvody proč zahrnout poslech do výuky 45 min Přestávka 30 minut Nejrůznější poslechové aktivity ve třídě: před poslechem, v průběhu poslechu i po poslechu 180 min Přestávka 30 minut Jak zlepšovat poslechové dovednosti 90 min Přestávka 30 minut Jak zlepšovat mluvenou i psanou produkci jazyka díky poslechu 45 min

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé cizího jazyka (angličtiny) získají hlubší povědomí o možnostech využití písní, videí a dalších poslechových materiálů ke zlepšování poslechových dovedností i aktivní produkce jazyka. Dalším cílem je rozšíření jejich repertoáru zábavných aktivit, které mohou ihned prakticky využít se svými žáky a oživit tak své lekce.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně