WEB 218 Mediální sémiotika – webinář 11.01.2024, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Předmět Mediální sémiotika je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností pro rozpoznávání a interpretaci znaků a znakových systémů, které působí v naší kultuře a v mediální komunikaci. Sémiotika se tak stává předpokladem k prohloubenému chápání mediální komunikace, její vrstvenosti a propojenosti v mediální krajině. Kurs je zaměřen na hledání ekvivalencí a kooperací mezi znaky, na analýzu znakových operací či znakových soustav, které fungují v mediálním diskursu. Základní pojmy a termíny: sémiotická funkce, znak a znakovost, kód, unilaterální a bilaterální pojímání znaku: Ch. S. Peirce, F. De Saussure – 1 vyučovací hodina Ch. W. Morris a sémiotické disciplíny, klasifikace diskursů – 1 vyučovací hodina Přestávka 30 minut Konotace a komplexní znak a R. Barthes­ – 1 vyučovací hodina Mediální diskurs a znakové systémy v něm uplatňované – 1 vyučovací hodina Přestávka 30 minut Sémioprostor tištěných médií a znakové systémy v něm uplatňované – 1 vyučovací hodina Sémioprostor elektronických médií a znakové systémy v něm uplatňované – 1 vyučovací hodina Přestávka 30 minut Sémióza ve znakovém prostředí internetu – 1 vyučovací hodina Algoritmus sémiotické analýzy mediálních obsahů ­- 1 vyučovací hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Akce je určená pro učitele 2. stupně ZŠ,  učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele VOŠ (zejména pro vyučující předmětu Mediální výchova). Hlavním cílem akce je obohatit aktivní účastníky pohybující se v mediálním diskursu o sémiotické znalosti, které jim umožní vytvářet a interpretovat komplexní komunikáty pro současná média. Mediální sémiotika má některé specifické rysy,  které se v ostatní sémióze nevyskytují a které jsou vlastní jen mediálnímu diskursu. Ovládnutím mediální sémiotiky se zvyšují jak analytické, tak kreativní schopnosti účastníka kursu.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně