WEB 219 DUCHOVNÍ SYSTÉMY ASIE – webinář 04.12.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Posluchači budou seznámeni se vznikem, vývojem, obsahem, vnitřním členěním a vzájemnými souvislostmi nejdůležitějších duchovních systému Východu – hinduismem, buddhismem, konfucianismem a taoismem. Lektor k téma probere prostřednictvím prezentace s využitím audiovizuálních materiálů a ukázek. Posluchači budou seznámeni s významnými duchovními systémy Asie. Výklad začne popisem a charakteristikou védského náboženství, upanišad a jejich učení. (2h)   Přestávka 30 minut   Na vybraných ukázkách ze svatých textů (Bhagavadgíta) budou vysvětleny základní pojmy (dharma, karma, mókša, jóga atd.) a signifikantní motivy hinduismu + popsána jeho božstva, zvyky, svátky a rituály. (2h)   Přestávka 30 minut   Bude následovat výklad života prince Siddhárty Gautamy a vysvětlení základních principů buddhismu (4 vznešené pravdy, 3 kořeny zla, řetěz závislého vznikání, osmičlenná ušlechtilá stezka, sangha apod.). (2h)   Přestávka 30 minut   Analýza rozdílů mezi jednotlivými buddhistickými školami (theraváda, mahájána, vadžrajána). (1h)   Další část bude zaměřena na duchovní systémy Číny – konfucianismus a taoismus. Probereme základní myšlenky a charakteristické náhledy na svět (koncept jing / jang), člověka (mudrc, etika, rodina, hierarchie), duchovní praxi a další originální perspektivy, které tato inspirativní učení poskytují. (1h)   Lektor bude výklad doplňovat multimediální prezentací k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s  potřebnými informacemi pro výuku v souladu s propojením i s využitím multimediální výukové prezentace – rozsáhlá prezentace v PPT s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu, představení pracovních listů pro žáky atd. Celkové didaktické pojetí akcentuje multioborový přístup a přesah. Výklad přirozeným způsobem propojuje informace napříč předměty jako je dějepis, politologie, ekonomie, zeměpis. Smyslem je zprostředkovat pedagogům dovednost moderními výukovými metodami naplnit očekávané výstupy v oblasti RVP / ŠVP (rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení atd.).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně