WEB 221 Jak se dědí geny. Od DNA až po genové inženýrství – webinář 03.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Tento seminář uvede posluchače do problematiky molekulární biologie a genetiky. V jednotlivých lekcích se posluchači dozví o lidské DNA, kde se v našich buňkách nachází, jakou má strukturu, k čemu nám slouží, jak byla postupně objevována a pochopena. Účastníci si poslechnou jak podle DNA buňka tvoří proteiny, naučí se rozumět genetickému kódu, pochopí dělení a smrt buňky podle příkazů z DNA. Dále se účastníci dozví pravidla genetiky, jak se předávají vlastnosti a vlohy z rodiče na potomky, jak spolupracují geny a prostředí. Seminář povede k zamyšlení, do jaké míry jsme „otroci“ našich genů a do jaké míry můžeme tento „vnitřní osud“ ovlivnit, či už životním stylem, nebo na úrovni medicíny. blok (4 vyučující hodiny): historie objevů a představ o dědičnosti (1) struktura a funkce nukleových kyselin (1) replikace DNA a exprese genů (od DNA k bílkovinám) (2) blok  (4 vyučující hodiny): pravidla genetiky – Mendlovy zákony (2) jak se dědí nemoci (1) genetická diagnostika – vyšetření genetických poruch (1)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je představit posluchačům principy uplatňování a předávání genů z generace na generaci a vysvětlit, jak velký význam pro náš život a celou populaci má molekula DNA v našich buňkách.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně