WEB 223 T. G. Masaryk. Hrad a politické strany. Politický svět první republiky. Strany a volební boj za první republiky – webinář 20.02.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 02. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Cílem akce je seznámit s politickým systémem meziválečného Československa, na který vědomě dnešní politický systém navazuje. Posluchači se více dozví nejen o tom, jaký byl meziválečný systém a jak fungoval. Velká pozornost bude věnována roli prezidenta republiky T. G. Masaryka. Pozornost bude rovněž zaměřena na to, jaká byla politická realita a praxe vykonávání politiky v souvislosti s předvolebním bojem, volebními výsledky etc. Význam T. G. Masaryka pro českou politickou kulturu a meziválečný politický sytém (aktéři, instituce a osobnosti) 2 vyuč. hodiny Volby v meziválečném Československu (politické programy, předvolební boj, politická realita 2 vyuč. hodiny       Představy o ideálním státě a politickém systému 2 vyuč. hodiny Srovnání s dnešní politickým systémem 2 vyuč. hodiny

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozšíření poznatků a znalostí o meziválečném československém politickém systému s důrazem na srovnání s dnešním politickým systémem a to především v čem jsou kořeny české politické kultury.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně