WEB 225 Jak porozumět dnešnímu světu – vědecká gramotnost ve 21. století – webinář 19.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Život v dnešní společnosti je nepředstavitelný bez vlivu vědy a jejích poznatků. S tím, jak se vzdalují vědecké myšlení a praxe osobní praxi širší populace, rostou společenská rizika nepochopení vědy a jejích poznatků, což může vrcholit až tzv. odpíračstvím (denialism). Na druhé straně, porozumění základním principům vědecké práce by mělo umožnit orientovat se snadněji ve složitém světě současnosti, ve kterém rozhodnutí nejen profesionální, ale i ta v osobním životě mohou být na tomto porozumění závislá. Středoškolské studium je vhodným obdobím, kdy studenty s tímto tématem seznamovat. Vědecká gramotnost, tj. nejen znát, ale i chápat, umožní se snadněji pohybovat v prostředí, které je netriviálními vědeckými poznatky přímo utvářeno. Vyučování spojením faktu/poznatku se způsobem, jakým byl tento získán, posiluje schopnost porozumět širším souvislostem a důsledkům dopadu složitého vědeckého poznání na život jednotlivce i společnosti. Kurz se bude sestávat z interaktivního výkladu za pomocí prezentace a diskuze s účastníky nad předloženými tématy týkajícími se vědecké gramotnosti. Akce předpokládá aktivní účast a osobní zapojení se. Účelem je přímé zprostředkování vhledu do nejednoduché tématiky a pochopení základních principů vědecké metodiky a jejich aspektů pro jejich následnou aplikaci ve výuce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Hlavním cílem kurzu je prakticky a interaktivní formou zdůraznit roli vědecké gramotnosti ve spojitosti s přírodovědným vzděláváním jako nezbytného pomocníka v každodenním životě v posuzování vlivu vědeckých poznatků. Kurikulum středoškolského studenta v přírodovědných oborech je optimální prostor pro zprostředkování významu vědecké gramotnosti v souvislosti s rozhodujícím vlivem vědy a jejích poznatků na společnost i jednotlivce, což klade nároky na povědomost učitelů těchto oborů na středních školách právě o vědecké gramotnosti.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU