WEB 226 Základy obecné psychologie pro pedagogické pracovníky. – webinář 11.10.2023, 9:30–12:45

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Každý jedinec je autentická, originální a neopakovatelná lidská bytost, na kterou je vždy třeba přistupovat jedinečně. Avšak některé vlastnosti či schopnosti, které právě obecná psychologie popisuje, se dají pozorovat (a také měřit, srovnávat) v menší či větší míře u většiny jedinců. A to je právě podstata tohoto školení – pedagogičtí pracovníci by měli být poté lépe připraveni chápat a předvídat psychická specifika s určitými projevy chování žáků.   Lidská osobnost je vysvětlována jako bio-psycho-sociálně-spirituální jednota a z tohoto paradigmatu také na něj psychologie pohlíží. Lektor jakožto psycholog se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu.    V rámci obecné psychologie si společně vysvětlíme základní pojmy, jako jsou psychické procesy a stavy, osobnost, emoce, chování, kognitivní procesy související s motivací a učením.   Lektor jakožto psycholog se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu.    Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude seznámen se základními pojmy (např. pozornost nebo myšlení) z obecné psychologie použitelné v pedagogické sféře bude poučen se základními procesy a stavy jako je osobnost, vnímání, emoce, kognitivní procesy, motivace, učení a chování může být poté schopen více porozumět svým žákům z hlediska jejich individuálních charakteristik může poté lépe kódovat emoce u svých žáků a adekvátně na ně reagovat
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ