WEB 229 Antropologie příbuzenství – webinář 03.11.2023, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Každá kultura má odlišné vnímání osob, které chápeme jako své příbuzné. Ať blízké, nebo vzdálené. Tématem vzdělávací akce je rodina a příbuzenství z antropologické perspektivy. Pokusíme se seznámit s kulturní pestrostí pojetí rodiny a příbuzenství, postavení jednotlivců napříč jako oním systémem, tak různými kulturami. Nedílnou součástí je i příbuzenská terminologie. Jedinci si připomenou a pokusí si osvojit praktiky spojené s případovým příbuzenstvím. Presentace v powerpointu. Rodina a příbuzenství v různých kulturách – 2 v. hodina Přestávka 30 minut Příbuzenská terminologie a její zákonitosti –  2 v. hodiny Přestávka 30 minut Patri, matri, uni, bilinearita jako pravidlo – 1 v. hodina Sňatek, výměna žen, postmaritální residence – 1 v. hodina Přestávka 30 minut Typy manželství a jejich role v různých společnostech –  2 v. hodiny

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávací akce je ozřejmit účastníkům pojetí rodiny a příbuzenství v některých, vybraných kulturách, poukázat na jejich pestrost a variabilitu a naučit se rozeznávat některé rysy spojené s příbuzenstvím.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně