PP 581 Metodika adaptačních kurzů 02.11.2023, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:02. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je veden interaktivní formou, aby prakticky představil nejen zásady a východiska plánování adaptačních kurzů pro jednotlivé stupně škol, ale také způsob práce se skupinou a vybrané konkrétní aktivity. Seminář může být motivací a inspirací pro zavedení podobných typů akcí pro učitele, výchovné poradce ale i vychovatele a pedagogy volného času, kteří se mohou podílet na jejich realizaci. Účel adaptačních kurzů: adaptace (na skupinu, prostředí, životní situaci) – 45 min. Metodická východiska: hra a učení prožitkem –  60 min. Tvorba scénáře akce: dramaturgie adaptačního kurzu – 90 min. Práce se skupinou: skupinová dynamika (fáze skupinového vývoje, role ve skupině) – 45 min. Organizační rámec akce – 60 min Přesah kurzu do života třídy a školy – 60 min.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník rozumí podstatě adaptačních kurzů a zvládne naplánovat programovou část takového kurzu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně