PP 582 Smysluplné hodnocení pro školu 21. století 04.03.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Současný většinový systém hodnocení žáků na školách již nevyhovuje aktuálním požadavkům na vzdělávání. Tento interaktivní seminář přinese inspiraci, jak žáky smysluplně hodnotit a podporovat je na jejich cestě v učení, a to zejména prostřednictvím užitečné a přínosné zpětné vazby. Zaměříme se také na smysluplné způsoby uchopení závěrečného hodnocení na vysvědčení a zprostředkování informací o vzdělávání žáka jeho rodičům. Aktivizační metody a interaktivní techniky, diskuse, řešení problémů, apod. Aktuální požadavky na školní hodnocení – 1 hodina Kvalitní zpětná vazba – 1 hodina Klasifikace – 1 hodina Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení – 1 hodina Závěrečné hodnocení – 1 hodina Hodnocení jako informace pro rodiče – 1 hodina  

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci si osvojí principy kvalitní zpětné vazby, získají inspiraci pro vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáků včetně tipů pro kvalitní vedení rodičovských konzultací.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně