PP 584 Techniky komunikace pro každý den 14.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Interaktivní přednáška se zapojením všech účastníků, teoretické zásady s navazujícím nácvikem. Výklad podpořený prezentací v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, opakovaná cvičení,  rady a doporučení ke zlepšení Základní pravidla komunikace 4 roviny komunikace Verbální a neverbální komunikace v každodenní praxi Slušnost a pozitivní přístup Pravidla vedení  rozhovoru s klientem v kontextu školy, praktické tipy pro navázání kontaktu a udržení vztahu, dovednost naslouchání Chyby při jednání s komunikačním partnerem Jak využít metody komunikace – principy transakční analýzy; stavy já v komunikaci, komunikační strategie a komunikační hry Komunikační techniky pro každý den a jejich nácvik

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je účastníky seznámit se základními poznatky psychologie komunikace. Zabývat se budeme druhy  sdělení, prostor bude věnován i rozdělení  komunikace na verbální a neverbální, která hraje důležitou roli při utváření kontaktů a vztahů s klienty. Základní informace budou dále obohaceny o principy transakční analýzy.  Upozorníme na časté chyby v komunikaci, které vedou k nedorozuměním a konfliktům. Pozornost bude věnována technikám komunikace, které vedou k úspěšné a efektivní komunikaci,  zásadám poskytování konstruktivní pozitivní i negativní zpětné vazby, účastníci dostanou tipy pro vedení efektivního rozhovoru s klienty, techniky parafrázování, sumarizace a další, které si budou moci vyzkoušet v rámci modelových situací.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ