PP 585 Komunikace a obchodní dovednosti 06.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V rámci kurzu absolvent získá základní znalosti z oblasti komunikace a obchodních dovedností a naučí se je aplikovat do praxe. Bude využito videoprezentací, případových studií, pracovních listů a interaktivních cvičení a her. Taktiky a strategie obchodního jednání, fáze obchodního jednání (2hod) Nátlakové praktiky a zdolávání námitek, pravidla asertivity (2 hod) Prodejní rozhovor a jeho pravidla, verbální a neverbální komunikace (2 hod) Příklady dobré a špatné praxe komunikačních dovedností (2 hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit účastníky kurzu s možnostmi a formami komunikace jejich strategie a taktik v každodenní praxi. Cílem akce bude schopnost absolventa zlepšit své komunikační dovednosti, využívat asertivního jednání za dodržování pravidel dobré praxe a ty využít nejen v obchodní činnosti, ale i v každodenním jednáním s lidmi.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU