PP 587 Prevence pro nejmenší. 26.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:26. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
I s nejmenšími dětmi (kolektivy mateřské školy a první resp. druhé ročníky základních škol) lze preventivně pracovat a rozvíjet v nich určité sociální kompetence, např. adekvátní chování ve vztazích s ostatními, komunikaci, spolupráci, společenská pravidla, toleranci k rozdílům, funkční řešení problémů nebo předcházení projevům rizikového chování. Práce s touto věkovou skupinou má jednu obrovskou výhodu – vykazuje (na rozdíl od starších dětí a náctiletých) téměř vždy vysokou motivaci a nadšení jedinců pro skupinové nebo kreativní aktivity. Mějme také na paměti, že v tomto věku působí dospělá autorita (rodič, učitel, vychovatel, školní psycholog, preventista, vychovatel, vedoucí aj.) o mnoho silněji než později, kdy se na toto místo dostává spíše vrstevník, starší sourozenec či média. Z hlediska školní primární prevence rizikového chování je možné této velké výhody ve prospěch pozitivního působení na děti využít. Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu. Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků.   Věkové vymezení a vývojové potřeby v rámci skupinové práce s malými dětmi: 1 hod vývojová specifika dětí předškolního věku vývojová specifika dětí prvních a druhých ročníků ZŠ (základní fyziologické potřeby, úroveň schopnosti učení, socializace a kognitivních procesů (pozornost, paměť, myšlení).   Obecné zákonitosti a podmínky (čas, místo, personální obsazení), struktura a pravidla chování žáků i dospělých při skupinové práce s nejmenšími. 2 hod specifika práce v primární prevenci se skupinou předškolních dětí (3 – 6 let) specifika práce v primární prevenci se skupinou dětí prvních a druhých tříd (6 – 8 let) ZŠ Praktické ukázky konkrétních možností aktivit skupinové práce s nejmenšími dětmi: ukázky aktivit na uvolnění, aktivaci, zklidnění, komunikaci a spolupráci. Např.: Klubíčko; Kompot; Místa si vymění; Letadélka; Společné skládání aj. 3hod Prevence a řešení možných potíží při skupinové práci s nejmenšími (schopnost pozornosti, socializace, sebereflexe, motivace, zvládání afektů aj.)  1,5 hod Shrnutí, dotazy, zpětná vazba. 0,5 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude informován o vývojových potřebách cílové skupiny dětí v předškolním věku resp. prvním a druhém ročníku, projevující se ve skupinové dynamice v preventivním kontextu získá základní teoretické i praktické informace ke struktuře a podmínkách skupinové preventivní práce s nejmenšími prožije a zkusí si praktické ukázky konkrétních aktivit využitelných v preventivní i intervenční práci s dětskou skupinou bude seznámen s prevencí a řešením potíží, které se u takto malých dětí mohou ve skupinové práci vyskytnout
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ