PP 590 Motivace a motivátory – webinář 04.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přehled témat: Motivace – vnější x vnitřní Smysluplnost výuky Možnosti, kdy si žák vybírá, co bude dělat, na čem bude pracovat Potřeby žáků a možnosti učitele, jak tyto potřeby naplnit Klíčové kompetence k učení Formulace cílů – SMART a Bloomova taxonomie Hodnocení žáků, produktů a procesů – sumativní x formativní Kritéria hodnocení   Forma a průběh: Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: představení tématu a cílů semináře představení lektora a účastníků Co umíme? – jak žáky motivujeme snos myšlenek na téma motivace Máme otázky – pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) – přizpůsobení tématu cílové skupině v závislosti na vývojových charakteristikách dětí a žáků, které uči praktické ukázky motivace – přímá práce účastníků analýza ukázek Vidíme tyto příležitosti – sdílení a shrnutí nápadů ze strany účastníků společná reflexe vůči cílům či vůči položeným otázkám – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným nápadům

Doplňující informace:

Cíl akce:analyzovat způsoby motivace na škole rozlišit vnější a vnitřní motivaci popsat, co rozvíjí vnitřní motivaci žáků k učení rozlišit sumativní a formativní hodnocení naplánovat konkrétní kroky směrem k vnitřní motivaci žáků k učení
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně