PP 591 FORMATIVNÍ HODNOCENÍ 16.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Tento osmihodinový seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem. Osnova akce HODINA – teoretické vymezení, co to vlastně je formativní hodnocení, zaměřujeme se na to, aby účastníci vnímali formativní hodnocení především jako nástroje komunikace mezi pedagogem a žákem, mezi pedagogem a třídním kolektivem HODINA – principy a strategie formativního hodnocení. Není to princip, ale hlavně koncepce. Cíl výuky. Kritéria úspěchu. Třídní komunikace. Zpětná vazba. Hodnocení a sebehodnocení HODINA – praktická ukázka. Účastníci dostanou k vypracování krátký úkol. Dále lektor provádí metody, formy a strategie formativního hodnocení. Účastníci provádějí hodnocení a sebehodnocení HODINA – reflexivní část. Vyhodnocení hodnocení a sebehodnocení. Lektor upozorňuje na úskalí formativního hodnocení. Kdy se jedná o formativní hodnocení a kdy již nikoliv HODINA – úspěch. Co to vlastně je úspěch. Jak zvládat tlak na výkon, kdy je vhodný, kdy nikoliv. Jak určit co to je úspěch. Práce se sebeaktualizační tendencí žáků i celého třídního kolektivu HODINA – zpětná vazba. Vhodné techniky získávání zpětné vazby. Jak pracovat se zpětnou vazbou. Jak pracovat s negativní zpětnou vazbou. Vhodné komunikační techniky při práci se zpětnou vazbou HODINA – praktická část – zpětná vazba. Účastníci jsou rozdělení do tříčlenných skupin. Každá skupina vypracuje svoji zpětnou vazbu na seminář. Porovnání zpětných vazeb všech skupinek. Na každou zpětnou vazbu reaguje vhodným způsobem lektor HODINA – závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s formami, strategiemi formativního hodnocení, jeho výhodami, nevýhodami. Dále si účastníci sami vyzkouší tyto formy, strategie formativního hodnocení.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně